PREPARACIÓ EXÀMENS

A Critterium Acadèmia organitzem cursos de preparació d’assignatures per a les següents proves d’accés:

CFGM

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).
 
A Critterium Acadèmia oferim classes de preparació per a totes les competències que formen part del contingut de l’exàmen:

 • Competència en llengua catalana
 • Competència en llengua castellana
 • Competència en llengua extrangera (anglès o francès)
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’interacció amb el món físic i en tecnologies
 • Competència matemàtica

 

CFGS
 
El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).
 
A Critterium Acadèmia oferim classes de preparació per a totes les assignatures que formen part de la part comuna de l’exàmen:
 
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua extrangera
 • Matemàtiques

PAU

La prova d’accés a la universitat és un requisit per a l’alumnat que té el títol de batxillerat o equivalent per accedir a les universitats. És anònima i idèntica per a tothom i garanteix la màxima igualtat d’oportunitats a l’alumnat que s’hi presenta.
 
A Critterium Acadèmia oferim classes de preparació per a les següents assignatures:
 
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades a les CCSS
 • Física
 • Tecnologia
 • Llengua extrangera (anglès)
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana