ESO

GRUPS REDUÏTS

  • Nombre d’alumnes: 3 a 5 alumnes/grup
  • Duració de les classes: 1 hora/classe.
 

METODOLOGIA

En aquestes classes cada alumne portarà preparats els seus dubtes i els seus propis deures. Tot i tractar-se d’una classe en grup, el professor resoldrà els dubtes de cada alumne de manera individual i proposarà noves tasques, proporcionant, quan sigui necessari, material de tipus didàctic per consolidar els temes que s’estiguin tractant.

Cal remarcar que es tracta d’una modalitat de repàs de tipus rotatiu – fet que converteix la classe en dinàmica i efectiva -, per tal d’assolir els coneixements necessaris de cada assignatura.

SEGUIMENT I ATENCIÓ PERSONALITZADA

Per tal de tenir un historial de la progressió de l’alumne, el professor realitzarà punts de seguiment diaris. D’aquesta manera, garantitzem que estàn clars els objectius establerts per l’alumne, quina ha estat la feina realitzada a classe, quines són les tasques pendents per realitzar a casa, així com els dubtes pendents de cara a les properes classes.