PRIMÀRIA

GRUPS REDUÏTS

  • Nombre d’alumnes: 3 a 6 alumnes/grup
  • Duració de les classes: 1 hora/classe.

METODOLOGIA

En aquestes classes ajudem els nens i nenes de primària a consolidar els seus coneixements. Volem que la base dels seus coneixements sigui la més sòlida possible en aquesta etapa tan important de la seva formació acadèmica abans de començar la ESO.

Els deures es poden fer a classe i els professors ajudaran els alumnes tant en la realització com en la comprensió de les tasques, aportant les explicacions oportunes quan sigui necessari. La rutina setmanal en les tasques d’estudi proporciona als alumnes hàbits molt importants que fan créixer la seva confiança a mesura que van superant amb èxit els exàmens. Tot i tractar-se d¡una classe en grup, el professor resoldrà els dubtes de cada alumne de manera individual i proposarà noves tasques, proporcionant, quan sigui necessari, material de tipus didàctic per consolidar les temes que s’estiguin tractant.

Cal remarcar que es tracta d’una modalitat de repàs de tipus rotatiu – fet que converteix la classe en dinàmica i efectiva -, per tal d’assolir els coneixements necessaris de cada assignatura.

SEGUIMENT I ATENCIÓ PERSONALITZADA

Per tal de tenir un historial de la progressió de l’alumne, el professor realitzarà punts de seguiment diaris. D’aquesta manera, garantitzem que estàn clars els objectius establerts per l’alumne, quina ha estat la feina realitzada a classe, quines són les tasques pendents per realitzar a casa, així com els dubtes pendents de cara a les properes classes.