CLASSES DE REPÀS

kid-course-6

Primària

Repàs general · Suport amb els deures · Intensificació en alguna de les matèries · Tècniques d'estudi · Preparació per a exàmens

portfolio-course-5

ESO

Matemàtiques · Física · Química · Tecnologia · Llengua Catalana · Llengua Castellana · Anglès

portfolio-course-3

Batxillerat

Matemàtiques · Matemàtiques aplicades a les CCSS · Física · Tecnologia · Química · Llengua Catalana · Llengua Castellana · Anglès